Obligatoriska uppgifter prepositioner

Här hittar du alla obligatoriska uppgifter om prepositioner.

Vi börjar undervisningen den 18 mars med prepositioner.

 

Uppgift 1  Rumsprepositioner  (klicka här!)  

Uppgift 2  På eller i  (klicka här!)    

Uppgift 3  Lägesuttryck  (klicka här!)   

Uppgift 4  I eller om   (klicka här!)   

Uppgift 5  I, om eller per   (klicka här!)

Uppgift 6  Verb och preposition  (klicka här!) 

Uppgift 7  Adjektiv och preposition  (klicka här!) 

Uppgift 8  Prepositioner "vanliga svenska prepositioner  (klicka här!)  

Uppgift 9  Prepositioner som har 2 varianter (klicka här!)  

Det kommer flera uppgifter varje onsdag och torsdag.

Dela den här sidan