Hej!        Tisdag 19 mars


Nu börjar vi med prepositioner.

Första lektionen är längst ner på denna sidan, så du måste scrolla ner till lektion nr 1Lektion nr 12  sista lektionen

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

10.00 - 10.30 "LIVE" Zoom Julias presentation, (klicka här!)

10.30 - 11.00 "LIVE" Zoom Ti Hong Thus presentation, (klicka här!)  

11.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

 

Idag pratar vi om prepositioner som har 2 varianter.

Obligatorisk uppgift nr 9.  (klicka här!)  

Lektion nr 11

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag kommer vi att arbeta med vanliga svenska prepositioner.

Titta på filmen så får du veta vad du ska göra idag.

Prepositioner information  (klicka här!)  

Prepositioner övningar  (klicka här!)

Facit till prepositioner övningar  (klicka här!)  

Obligatorisk uppgift nr. 8  (klicka här!)  

Vanliga svenska prepositioner.

Vanliga svenska prepositioner.

Titta på filmen!

Lektion nr 10

Hej!

Titta på filmen så får du information om dagens undervisning.

Obligatorisk uppgift "adjektiv och preposition! nr 7.  (klicka här!)

Titta på filmen!

Titta också här!

Lektion nr 9

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag går vi igenom och tränar dagens grammatik

1. Börja med att titta på filmen.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

3. Övningar: Prepositioner vid adjektiv  (klicka här!)

Facit: Prepositioner  (klicka här)  

4. Prepositioner känslor  (klicka här!)

5. Anteckningar:  (klicka här!)  

Obligatorisk uppgift nr 6. Verb och preposition  (klicka här!)

Obligatorisk uppgift nr 7. Adjektiv och preposition  (klicka här!) 

 

Prepositioner vid adjektiv

Lektion nr 8

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag går vi igenom och tränar dagens grammatik

1. Börja med att titta på filmen.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

Övningar: Prepositioner vid verb  (klicka här!)  

Övningar: Tidsprepositioner på/i  (klicka här!)

Anteckningar:  (klicka här!) 

Obligatorisk uppgift preposition vid verb nr. 6  (klicka här!) 

Prepositioner vid verb

Lektion nr 7

I eller på vid platser

Titta på filmen och gör sedan övningarna

På och i vid arbetsplatser

10.00 - 14.00 Grammatik i skolan, prepositioner. delkurs 1, 2, 3 och 4.

Idag går vi igenom och tränar veckans grammatik

1. Börja med att titta på filmerna.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

Övning: Prepositioner i och på vid platser (klicka här!)  

Övning: Prepositioner på och i vid arbetsplatser och aktiviteter  (klicka här!)  

 

Lektion nr 6

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Vi fortsätter med prepositioner.

Titta på filmen om hur vi använder prepositionerna i, om och per.

Anteckningar  (klicka här!)   

Obligatorisk uppgift preposition nr 5   (klicka här!)

 

Prepositioner i, om eller per

Titta på vidion och gör den obligatoriska uppgiften efter.

Lektion nr 5

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik tidsuttryck, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag ska vi abeta med "i, om och per".

Anteckningar  (klicka här!)  

Tidspreposition övningar  (klicka här!) 

Facit till övningarna  (klicka här!)  

Efter lektionen kan du göra den obligatoriska uppgiften.

Obligatorisk uppgift preposition nr. 4 (klicka här!)

Tidsuttryck och prepositioner

Lektion nr 4

10.00 - 14.00 Grammatik i skolan, prepositioner. delkurs 1, 2, 3 och 4.

Grammatikundervisning tidsprepositioner.

Tidsprepositioner övningar  (klicka här!)  

Lektion nr 3

10.00 - 12.00 Prepositioner, lektion utan lärare

 

Övningar lägesuttryck (klicka här!)

Obligatorisk uppgift preposition nr. 3 (klicka här!)

Lägesuttryck prepositioner

Lägesuttryck prepositioner

Lektion nr 2

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag fortsätter vi med prepositioner.

Men först ska Gulai presentera sin presentation. (klicka här!)

Anteckningar (klicka här!)

Obligatorisk uppgift preposition nr. 2  (klicka här!)

 

Titta på filmen om "på eller i"

Lektion nr 1

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Prepositioner

Nu startar vi med ny grammatik.

Titta på filmen om prepositioner.

Anteckningar (klicka här!)  

1.  Rumsprepositioner övningar (klicka här!)   

1.b  Rumsprepositioner test  (klicka här!)  

2. Övningar prepositioner (klicka här!)

2. b  Facit övningar prepositioner (klicka här!)

Obligatorisk övning prepositioner nr 1  (klicka här!)

 

Titta på filmen om vår föreläsning idag.

Dela den här sidan