Likabehandlingsplan på lätt svenska

LIKABEHANDLINGSPLAN

Välkommen till en trygg och säker miljö

 Du ska respekteras för den du är.

Du får inte kränka någon och ingen får kränka dig.

Vi kan alla missuppfatta saker så fråga personen vad den verkligen menar.

Prata med din lärare eller rektor om du känner dig kränkt,eller ser att någon annan blir kränkt.

Vad gör du om det händer något?

1.Fråga personen vad hen menar. (Det kanske är en missuppfattning.)

2.Berätta för lärare eller rektor om du kännerdig kränkt, diskriminerad eller trakasserad.

3.Fylli blanketten:”Anmälan vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”.Blanketten får du av rektor eller lärare. Den finns även i vårt informationshäfte.

Vad händer sedan?

Rektor är skyldig att utreda händelsen och dokumentera denskriftligt.

Rektor beslutar om åtgärder och meddelar berörda. Om händelsen slutar blir det normalt inga påföljder.

 

Vid allvarliga händelser kan den som kränker någon annan skiljas från utbildningen.

Sker det av personal vidtas det arbetsrättsliga åtgärder mot denne.

Detta är den korta versionen av likabehandlingsplanen.

En fullständig likabehandlingsplan finns att tillgå.

Kontakta personal eller se anslagstavla.

 

.

Dela den här sidan